VÍKENDOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI 

 

6. 2. a 7. 2. 2021 – konverzace a gramatika 5 – 8. třída

27. 3. a 28. 3. 2021 – konverzace a gramatika 5 – 8. Třída

 
  
  
 
 
 

Co je cílem a smyslem tohoto víkendového programu?

 • Pomoci dětem porozumět a zažít vybrané problematické gramatické jevy, se kterými se setkávají ve škole,
 • procvičit a upevnit je zábavnou formou
 • podpořit spontánní komunikaci, reakce, práci s ostatními, sdílení společného zájmu, diskuse, tedy i sociální rozměr výuky
 • důraz bude kladen i na správnou výslovnost a intonaci
 • dovysvětlit to na co ve škole nemají čas, nepochopily a z různých důvodů „plavou“ v probírané látce.
 • Získat inspiraci pro to, jak se učit doma? Jak si věci lépe zapamatovat
 • Jaké zdroje při učení a jak je využít (technika, filmy apod.)
 • Zvýšit šance na přijetí u přijímací zkoušky

Nebude to na děti dlouhé a nebudou se nudit?

 • blok má část teoretickou a praktickou, která se skládá z procvičování písemné formy, poslechu a čtení a to vše hravě
 • děti budou pracovat v malých skupinkách max 8 dětí, na všechny a všechno proto bude čas a navíc budou se stejně starými dětmi. 
 • nepovede je rodič, ani učitel ze školy, ale lektor, který neznámkuje, nemají proto před ním ostych, má zkušenosti s výukou dětí, bude to přátelská atmosféra, se svačinou, obědem, není proto se třeba bát
Obsah víkendového „doučka“ a probíraná témata pro 5. a 6. třídy: 
 •  stavba věty kladné a záporné
 • použití členu určitého a neurčitého
 • vazba There is/are
 • zájmena a jejich procvičení a správní použití
 • vyjádření věty v čase přítomném průběhovém a prostém
 • vyjádření věty v čase prostém budoucím
 • modální slovesa (can, must)- význam a použití
 • použití základních předložek místa a času
 • rozvíjení popisu osob a věcí pomocí přídavných jmen (tedy jaké něco/někdo) je
Obsah víkendového „doučka“ a probíraná témata pro 7. třídy a výše: 
 
 • Struktura věty, větné členy
 • Nejasnosti v použití časů na příkladech 
 • Modální slovesa
 • Členy a jejich používání
 • Problematická výslovnost
 • Would should
 • Nepravidelná slovesa
 • Základní frázová slovesa
 • Čtení a výběr vhodné knihy
 • Writing skills (vlastními slovy něco napsat). Fráze a formulace při popisu lidí, dějů a věcí.)
 • hovorová angličtina (pokud se stihne)

 

·         Místo konání - Club Tykadýlko – Jazykové centrum, Pražská 298/59, Brandýs nad Labem

 

Rozsah kurzu

12 hodin živé a intenzivní anglické konverzace

Sobota: 8:30 – 12:30,  oběd, 13:30 - 15:30 hod.

Neděle:  8:30 - 12:30, oběd, 13:30 - 15:30 hod.

Konec je pouze orientační v případě nutnosti bude konec o chvíli prodloužen.

CENA 1.890,-KČ/DÍTĚ/VÍKEND -  v ceně zahrnuté studijní materiály,  dopolední a odpolední svačina, oběd, pití

Jak se přihlásit?

PŘIHLÁŠKA ZDE