VÍKENDOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI - "DOUČKO"

 
9.2. - 10.2.2019 pro 5. a 6. třídy
16.3. - 17.3.2019 pro 7.třídy a výš
 
 

Co je cílem a smyslem tohoto víkendového programu?

 • Pomoci dětem porozumět a zažít vybrané problematické gramatické jevy, se kterými se setkávají ve škole,
 • procvičit a upevnit je zábavnou formou
 • podpořit spontánní komunikaci, reakce, práci s ostatními, sdílení společného zájmu, diskuse, tedy i sociální rozměr výuky
 • důraz bude kladen i na správnou výslovnost a intonaci
 • dovysvětlit to na co ve škole nemají čas, nepochopily a z různých důvodů „plavou“ v probírané látce.

 

Nebude to na děti dlouhé a nebudou se nudit?

 • blok má část teoretickou a praktickou, která se skládá z procvičování písemné formy, poslechu a čtení a to vše hravě
 • děti budou pracovat v malých skupinkách max 8 dětí, na všechny a všechno proto bude čas a navíc budou se stejně starými dětmi. 
 • nepovede je rodič, ani učitel ze školy, ale lektor, který neznámkuje, nemají proto před ním ostych, má zkušenosti s výukou dětí, bude to přátelská atmosféra, se svačinou, obědem, není proto se třeba bát
Obsah víkendového „doučka“ a probíraná témata pro 5. a 6. třídy: 
 •  stavba věty kladné a záporné
 • použití členu určitého a neurčitého
 • vazba There is/are
 • zájmena a jejich procvičení a správní použití
 • vyjádření věty v čase přítomném průběhovém a prostém
 • vyjádření věty v čase prostém budoucím
 • modální slovesa (can, must)- význam a použití
 • použití základních předložek místa a času
 • rozvíjení popisu osob a věcí pomocí přídavných jmen (tedy jaké něco/někdo) je
Obsah víkendového „doučka“ a probíraná témata pro 7. třídy a výš: 

 

 • již brzy

 

·         Místo konání - Club Tykadýlko – Jazykové centrum, Pražská 298/59, Brandýs nad Labem

 

Rozsah kurzu

16 hodin živé a intenzivní anglické konverzace

Sobota: 9:00 – 13:00,  oběd, 14:30 - 17:00 hod.

Neděle:  9.00 - 13.00, oběd, 14,30 - 17:00 hod.

 

CENA 1.890,-KČ/DÍTĚ/VÍKEND -  v ceně zahrnuté studijní materiály,  dopolední a odpolední svačina, oběd, pití

Jak se přihlásit?

PŘIHLÁŠKA ZDE