Víkendový kurz pro dospělé – mírně pokročilí

23. - 24. 11. 2019

Pro koho je tento kurz určen?

 • ·        základy angličtiny jste se učili, ale nemáte mnoho příležitostí používat ji v praxi
 • ·        chcete se zbavit ostychu z mluvení
 • ·        chcete si procvičit základní fráze a naučit se nové obraty, které můžete používat
 • ·        chcete mezi lidmi procvičit aktivní používání angličtiny

Pokud je Vaše odpověď ANO, pak je tento kurz určen právě Vám.

 

 

V kurzu se střídá teorie – vysvětlování gramatických a jiných pravidel – a praxe – rozhovory, hry, skupinové aktivity, práce s obrázky, sledování a rozbor videí…

 

Krátké představení obsahu víkendového kurzu:

 

 • ·        zopakování základních frází na téma seznámení, pozdravy
 • ·        představení se, sdělení základních informací o sobě, své rodině, práci, koníčcích
 • ·        zopakování tvoření otázek
 • ·        zopakování ukazovacích zájmen (this/that, these/those)
 • ·        člen určitý a neurčitý
 • ·        zopakování specifik anglické výslovnosti, výslovnost jednotlivých hlásek
 • ·        popis místa (there is…/there are…)
 • ·        použití základních předložek místa a času
 • ·        tématické procvičení oblastí At the hotel, Travelling, Asking directions, Making reservations
 • ·        procvičení modálních sloves (can/can´t, must/mustn´t, have to/don´t have to…)
 • ·        zopakování přítomného času prostého a průběhového (I work/I am going to…)
 • ·        čas budoucí (I will/I won´t)
 • ·        čas minulý – pravidelná a nepravidelná slovesa
 • ·        stupňování přídavných jmen (2.+3. stupeň)
 • ·        ustálená slovní spojení v angličtině…

       .......ještě mnohem více látky se samozřejmě dozvíte na kurzu :-)

Cíl programu    

 • Procvičit konkrétní situace
 • Správně zafixovat probrané okruhy
 • Být schopen porozumět a jednoduše vyjádřit co chceme
 • Zbavit se ostychu z mluvení

 

Místo konání - Club Tykadýlko – Jazykové centrum, Pražská 298/59, Brandýs nad Labem

Rozsah kurzu

11 hodin živé a intenzivní anglické konverzace

Sobota: 9:00 – 13:00,  oběd, 14:30 - 16:00 hod.

Neděle:  9.00 - 13.00, oběd, 14:30 - 16:00 hod.

 

CENA 1.590,-KČ/klient/VÍKEND -  v ceně zahrnuté studijní materiály,  dopolední a odpolední svačina, pití

Jak se přihlásit?

VYPLŇTĚ TUTO PŘIHLÁŠKU

Časy se mohou trochu lišit podle soustředění klientů jednotlivých kurzů (například mít dřív oběd, častější přestávky apod. Čas startu a konce se proto může nepatrně lišit)