COVID 19 - změna obchodních podmínek

Změna obchodních podmínek platných od 4.5.2020. Všechny stávající smlouvy uzavřené do tohoto data, které jsou platné na výuku angličtiny se mění v § 8 zvláštní ustanovení takto: v případě, že bude vládním nařízením rozhodnuto o uzavření škol a školních zařízení včetně zájmových činností z důvodu Covid 19, vyhrazuje si právo společnost M-Machoo s.r.o., IČ: 26462494 využít možnosti odučit lekce jinou formou než je prezenční, peníze za výuku dodavatel nevrací, smlouvy i nadále zůstávají v platnosti dle §3 smlouvy k registraci pro výuku. Zároveń má klinet právo si zmeškané lekce vybrat kdykoli, kdy to situace dovolí a vládní nařízení o uzavření nebude již platné.