English for You - Jazykové kurzy pro všechny generace

English for You – to je výukový kurz pro dospělé studenty i pro studenty ve věku seniorů. Nikdy není pozdě!!

Kurz je určen především pro ty, kteří se chtějí učit jazyk bez nátlaku a zábavně. Podobně, jako učíme i děti. Kurzy jsou pro dospělé všech věkových kategorií bez jakékoliv předchozí znalosti jazyka, ale i pro ty, kteří již nějaké základy mají nebo je jejich znalost středně pokročilá.

Naší specialitou jsou i kurzy angličtiny pro seniory, tedy studenty od 65 let výše.

Zde výuka probíhá v pomalejším tempu a jednoduše.

Výuka probíhá v malých skupinách 4 – 8 studentů. Lekce jsou jednou týdně 90 minut a vede je profesionálně vyškolený lektor v metodice Mortimer v neformální a příjemné atmosféře. Mortimer výuku zaměřuje na volný mluvený projev a porozumění anglickému jazyku. Rychlost výuky a odpovídající opakování probrané látky, navíc podpořené poslechem CD nosičů, je uzpůsobena skupině studentů. Tak je zaručena úspěšnost učení.

Je velmi důležité, aby naši studenti byli schopni komunikovat v angličtině s ostatními lidmi. Tohoto cíle jsme schopni dosáhnout bez namáhavého učení se gramatických pouček a pravidel. Proto také není gramatika ústředním tématem našich hodin. Skrze různá cvičení, hry a převádění probrané látky do praxe se naučíte používat gramatiku správně.

Velkou pozornost věnujeme tomu, aby se slovní zásoba našich studentů neustále rozrůstala. To, co již umí, pak musí začít používat aktivně. Proto jsou naše výukové materiály strukturovány tak, aby nebyla probírána jen nová slovíčka, ale také aby každé jednotlivé téma bylo dostatečně pravidleně opakováno.

Zajímavá a potřebná témata jsou probírána pomocí “rolí” a mluveným projevem. Studenti jsou podporováni a lehce nuceni reagovat v různých situacích. Jsou také vystavováni situacím, jako v reálném životě.

Začátečníci - English for You 1, tento kurz poskytuje dostatek výukových témat na 12 až 18 měsíců. Studenti se naučí na 800 slovíček a potřebná základní gramatická pravidla. Důraz je zde kladen na přítomný a budoucí čas. Výukový kurz je určen pro všechny, kteří jsou věčnými začátečníky nebo nemají žádnou znalost anglického jazyka.

Atraktivní témata jsou vybrána tak, aby lekce byly strukturovány zajímavě a byly variabilní.:

představit sebe a pozdravit ostatní, jak se máte a odkud jste, státy světa a kontinenty, číslovky, barvy, požádat o něco, rodina, hobby, povolání, objednat si v restauraci, jídlo a nápoje, čas, domluvit si schůzku, popis cesty, zařízení - kousky nábytku, rezervace pokoje v hotelu, zeptat se na cestu, obchody a veřejné instituce, dny v týdnu, dopravní prostředky a veškeré s tím spojené výlety.

Středně pokročilí - English for You 2, tento výukový set obsahuje dostatečné množství na 17 – 22 měsíců výuky, pokrývá slovní zásobu přibližně na 1000 slov a nutná základní gramatická pravidla, s důrazem na přítomný a předpřítomný čas, průběhový a minulý čas. Tento kurz je doporučen jako pokračovací pro English for You 1, nicméně může být použit jako samostatný kurz. 

Atraktivní témata jsou vybírána tak, aby byla, stejně jako v předchozím kurzu, zajištěna variabilita témat:

Popište, co právě děláte, předložky, roční období, oblečení, povídejte o počasí a o klimatu obecně, na poště, britská a americká měna, v bance, základní číslovky, názvy měsíců. Dále se naučíte, jak si pronajmout dopravní prostředek, vyplnit formulář, co a jak v nemocnici, posat jak se cítíte a pojmenovat jednotlivé části těla a smysly. Budete mluvit o tom, jak se učíte cizímu jazyku, o různých školských systémech, hláskování, jak si zamluvit výlet, jak si nakoupit vybavení na dovolenou, jak se domluvit na letišti, jak si zajistit, popis krajiny a okolí, místností v hotelu. Dále se zde využívá stupňování přídavných jmen.

Pokročilí studenti - English for You 3, tento výukový kurz vystačí na cca 18 - 24 měsíců výuky, pokrývá aktivní slovní zásobu 1000 slov a důležitá gramatická pravidla. Tento kurz navazuje na předchozí dva kurzy, i tak jej lze použít samostatně. 

Tento výukový koncept opět shrnuje témata důležitá v každodenním životě.

Telefonní rozhovor, objednání jídla v restauraci, vyprávění o plánech a záměrech, o tom co máte a nemáte rádi. V této části výuky je kladen důraz na předpřítomný a budoucí čas, na tvoření již skládaných vět a reakce v anglickém jazyce.

Všechny tyto kurzy jsou doplněny spoustou pomůcek, her, gramatických cvičení a hlavně dobré atmosféry.

Přijďte se kdykoli podívat, těšíme se na vás nebo"Kontaktujte nás"  na T.: 724 369 712 nebo emailu: brandys@mortimer-anglictina.cz