Fit for English - inovativní výukový program

Fit for English je inovativní výukový koncept. Je sestaven tak, aby doplňoval a rozšiřoval výuku anglického jazyka na základní, ale i střední škole. Veškerá gramatika, která je v osnovách školy je v tomto kurzu zahrnuta a široce probírána. Vše nové je pak upevněno skrze mnohá cvičení, hry, příběhy a další aktivity. Tento výukový koncept je tedy vhodný jako:

  • doplňující a rozšiřující pro žáky ZŠ,SŠ
  • pro ty, kteří gramatiku zvládají, ale neumí mluvit nebo se bojí

Navíc, pracovní listy pokrývají většinu gramatických témat a lektor je využívá individuálně, podle potřeb jednotlivých žáků. Kromě gramatiky zůstává hlavním cílem mluvené slovo. Kurz obsahuje velmi mnoho zajímavých her a tématických okruhů.

Výuka probíhá ve skupině 4 - 8  studentů. Doba výuky je 60 minut. Délka kurzu je flexibilní od 12 měsíců až 20 měsíců.

Výuková lekce je rozdělena následovně:

  • opakování gramatických struktur podle knihy a pracovních listů
  • řešení domácího úkolu a témat probíraných ve škole individuálně
  • hry a mluvený projev

Tento program je rozdělen do tří úrovní znalosti a náročnosti, Fit for English 1,2 a 3. Je vhodný i pro studenty, kteří nemají žádné nebo jen zanedbatelné problémy s anglickým jazykem.

Je rozumné a žádoucí, aby navštěvoval “Fit for English” kurz jako doplněk k výuce ve škole.

Na středních školách a gymnáziích musí děti číst, psát, biflovat slovíčka a ještě se učit gramatiku. Bohužel už nezbývá čas na mluvení a porozumění v cizím jazyku. Pro mnoho studentů je toto biflování a učení se příliš a oni, bohužel, rychle ztrácí zájem o studium.  Učení se cizímu jazyku by mělo být potěšením a ne se stát agonií. Tím, že vaše děti souběžně s výukou ve škole navštěvují i naše kurzy, kde je hlavně kladen důraz na konverzaci , zjistí, že výuka angličtiny je zábavná a není pod nátlakem. Je velmi důležité si uvědomit, že jazykové schopnosti se nejlépe trénují v malých skupinách. Tím se dají špatné návyky rychle odstranit. Získat kvalitní jazykové znalosti ve skupině 25 studentů jsou velmi omezené.

Studenti vyšších ročníků jsou často dobří v psaní a překladech, naproti tomu nejsou schopni komunikovat. To proto, že nikdy neměli tu příležitost. My jim tu příležitost u nás dáváme!

Komunikovat verbálně je v dnešním světě základ. Proto jsou rétorické schopnosti spolu s upevněním gramatických struktur hlavním bodem našich kurzů. 

Máte-li doma děti školou povinné a jste si vědomi, že na zahraniční dovolené nepromluví anglicky nebo mají velké obavy a strach z konverzace, přihlašte je k nám do kurzu a usnadněte vašim dětem jejich nepříjemný pocit a strach, ale hlavně nepříjemný pocit z učení se cizímu jazyku.

Po třech letech studia mohou děti složit mezinárodně uznávané zkoušky - Cambridge University YLE. Zkoušky YLE jsou dobrým dokladem kvality výuky anglického jazyka v našem centru. Pro děti, které k nám chodí, jsou výborným povzbuzením a dokladem o tom, jak dobří vlastně v angličtině jsou. Tato zkouška podpoří víru dítěte ve vlastních schopnosti! Zkoušky Cambridge YLE jsou připraveny syndikátem Cambridge ESOL, který je součástí světoznámé University of Cambridge.