English for Children - angličtina pro děti

English for Children to jsou kurzy, které naučí děti anglicky bez námahy a nudného memorování slovíček. Jsou to kurzy, které byly poskládány přesně pro děti od čtyř do deseti let.

Kurzy jsou opět doplněny originálními učebními materiály. Výborně se hodí i pro děti s poruchami učení. English for Children staví na uznávané a ověřené metodě kopírující výuku mateřského jazyka.

V praxi toto znamená, že se Vaše dítě učí řeči nenuceně a cizí jazyk vnímá všemy smysly. Prostě způsobem, jakým absorbovalo svůj mateřský jazyk skrze komunikaci, hry, písničky, malování, pohyb a hlavně se spoustou zábavy. Důraz je zde kladen na porozumění a pochopení a na svobodný projev, nikoliv na gramatiku a biflování slovíček. Děti jsou v hodinách tím hlavním a především ony v hodinách mluví.

Základy gramatiky jsou dětmi chápany přirozeně a samozřejmě.

Později, při výuce ve škole je pak pro ně mnohem jednodušší přizpůsobit se souhrnnému učení.

Každé dítě dostane vlastní výukový set odpovídající kurzu.

Ve výukovém setu najdou děti učebnice doplněné CD nosiči, pohádkové knihy s dalšími příběhy rytíře Mortimera a jeho kamarádů.

Po absolvování prvního kurzu English for Children 1 používají děti aktivně na 500 slovíček, pasivní slovní zásoba se blíží 1000 slovíček. Dále umí zazpívat 14 písniček a recitovat dětská říkadla. Na základní kurz English for Children 1 navazují další rozšiřující kurzy 2,3. Kurzy mají flexibilní délku, kdy se postupuje dál až v okamžiku, kdy děti začínají aktivně používat probranou látku. English for Children nabízí dostatek učebních materiálů a témat až na pět let následné výuky.

Výuka probíhá ve skupinkách pro maximálně osm dětí, EFC 1,2,3 (odstupňováno dle pokročilosti a náročnosti) - 1x týdně  60 minut. Délka kurz je flexibilní od 16 měsíců až 24 měsíců.

Po třech letech studia mohou děti složit mezinárodně uznávané zkoušky - Cambridge University YLE. Zkoušky YLE jsou dobrým dokladem kvality výuky anglického jazyka v našem centru. Pro děti, které k nám chodí, jsou výborným povzbuzením a dokladem o tom, jak dobří vlastně v angličtině jsou. Tato zkouška podpoří víru dítěte ve vlastních schopnosti! Zkoušky Cambridge YLE jsou připraveny syndikátem Cambridge ESOL, který je součástí světoznámé University of Cambridge